„Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД

 1. п/ст.”Марица Изток 2”,Гълъбово-ОРУ 400kV
 2. п/ст.”Марица Изток”,Гълъбово- Командна сграда
 3. силов трансформатор  Т – 1 в  п/ст. “ Образцов чифлик “ , Русе
 4. силов трансформатор  1 и 2 в  п/ст. “ Попово “ , Попово
 5. силов трансформатор  1 и 2 в  п/ст. “ Шумен Запад“ , Шумен
 6. п/ст. „Видин 2”,Видин-ЗРУ 20 kV
 7. п/ст. „Плевен 2”,Плевен-ЗРУ 20 kV
 8. п/ст. „Жеравица”,Монтана-ЗРУ 20 kV
 9. п/ст. „Тенево”,Ямбол-ЗРУ 20 kV
 10. п/ст. „Търговище 2”,Търговище-ЗРУ 20 kV
 11. п/ст. „Криводол 2”,Криводол-ЗРУ 20 kV
 12. п/ст. „Юбилейна ”,Смядово-ЗРУ 20 kV
 13. п/ст. „Левента”,Русе-ЗРУ 20 kV
 14. п/ст. „Север”,Русе-ЗРУ 20 kV
 15. п/ст. „Омуртаг”,Омуртаг-ЗРУ 20 kV
 16. п/ст. „Средец”,Средец-ЗРУ 20 kV
 17. п/ст. „Пълдин”,Пловдив-Командна сграда
 18. п/ст. „Емка”,Севлиево-Командна сграда
 19. п/ст. „Троян 2”,Троян-Командна сграда
 20. п/ст. „Бургас Център”,Бургас-Командна сграда
 21. п/ст. „Босна”,Приморско-Командна сграда
 22. п/ст. „Полиестерни влакна”,Ямбол-Командна сграда
 23. п/ст. „Гледка”,Кърджали-Командна сграда
 24. п/ст. „Речица”,Сливен-Командна сграда
 25. п/ст. „Малко Търново”,Малко търново-Командна сграда
 26. п/ст. „Русаля”,Велико Търново-Командна сграда
 27. Укрепване подпорна стена ОРУ 110 kV в п/ст Пампорово”,  общ. Смолян