ГЕОСТАБИЛ на 30

Фирма „ГЕОСТАБИЛ” е основана на 5 март 1991г. като Събирателно Дружество/СД/ от водещи специалисти на Института по минно строителство, а през месец ноември 2015г. се преобразува в Дружество с ограничена отговорност /ООД/

Водещи специалисти на Института по минно строителство

От основаването си до днес,  сме реализирали успешно повече от 280 проекта,  в над 130 населени места на територията на Република България. С инжектирани  7 000 тона цимент в над  50 000 метра микропилоти.

Ние, в ГЕОСТАБИЛ винаги се стремим да сме сред най-добрите, с ясни приоритети и амбиция за развитие.Основният стремеж на всички нас в ГЕОСТАБИЛ е да следваме принципите за коректност и ангажираност при изпълнението на поставените цели.Което да допринесе за високата  ни ефективност и оправдано доверие.