Безизкопно укрепване на конструкции и съоръжения

Изпълнение на инжекционни микропилоти по системата на хидроразлив с цел укрепване на земната основа на съществуващи вече изградени сгради или на строителството на нови такива.
Previous slide
Next slide

Изпълнение в ограничени и труднодостъпни пространства

Минимално влияние върху ежедневната експлоатация на обекта

Без конструктивни и архитектурни промени

Не създава сеизмични натоварвания и вибраций

Запазва вертикалната планировка и околна среда

За нас

Фирма „ГЕОСТАБИЛ” е основана на 5 март 1991г. като Събирателно Дружество/СД/ от водещи специалисти на Института по минно строителство, а през месец ноември 2015г. се преобразува в Дружество с ограничена отговорност /ООД/

ТЕХНОЛОГИЯ

Създадената от Геостабил ООД технология за укрепване на земната основа с инжекционни микропилоти изграждани в режим на хидроразрив има широко приложение в строителството