Изпълнение

Сондажните дейности се извършват със сонда, работеща на въртелив принцип – шнеково или ядково. Сондира се „на сухо”,без използването на сондажна промивка

След прокарване на сондажа до проектната дълбочина в него се монтира стоманена тръба, елекрозаварена с диаметър ⧞48мм. Когато общата дължина на стоманената тръба е по-голяма от съществуващият/безопасният/габарит за изпълнение,то тя се сглобява на отделни звена в завършения сондаж. Снаждането на отделните елементи се извършва над/в сондажния отвор чрез челен заваръчен шев или резбови съединения, когато не се допускат извършването на огневи работи .

Тръбата предварително е оборудвана с гумени маншети, на интервали през 330 мм. един от друг като под всеки маншет има разположени в две равнини, диаметрално пробити отвори с размер ⧞10 мм. Пространството между „тръбата с маншети” и стената на сондажния отвор се запълва с „екранен” /цименто-бентонитов/ разтвор, осигуряващ последователното инжектиране на всеки интервал в микропилота.

Инжекционните работи се изпълняват чрез специализирана помпа за циментови разтвори, с двустранно действие на инжекционното бутало, осигурявайки  плавно  подаване на инжекционен разтвор и поддържане на постоянно работното налягане.

 С оглед гарантиране качествата на циментовия разтвор, на обекта се монтира мобилна инжекционна станция ”ATLAS COPCO”, която на място приготвя, непосредствено преди инжектирането на всеки един интервал в микропилота, количество разтвор по рецептата предвидена в проекта.