Микропилот

Инжекционният микропилот представлява инжекционна уплътнителна колона. Тя е изградена от монтирана в сондаж стоманена тръба и инжектиран циментов разтвор през интервалите на пилота, в режим на хидроразрив. Чрез контролиране на основните инжекционни параметри – “инжекционно налягане”, „дебит” и „количество на инжектираното сухо вещество” се управлява процеса по уплътняване и заздравяване на масива около микропилота