Технология

Създадената от Геостабил технология за укрепване на земната основа с инжекционни микропилоти изграждани в режим на хидроразрив има широко приложение в строителството.

Прилаганата от нас технология за безизкопно укрепване чрез инжекционни микропилоти  за стабилизиране на земната основа под фундаментите на съществуващи или бъдещи сгради и конструкции, се базира на контролирано инжектиране и уплътняване с циментов разтвор, по метода „тръба с маншети”.

Допълнително сме разработили безразрушителен метод за уплътняване и заздравяване на обратни насипи под пропаднали или „дишащи” стоманобетонови настилки, с цел повишаване физико-механичните характеристики на насипа  и увеличаване на неговата носимоспособност.