Инжекционният микропилот ИМП представлява стоманена безшевна тръба с диаметър 44 – 48 мм и дебелина на стената 3.5 – 4.0 мм, която през определени интервали е перфорирана, като върху отворите е наденат гумен маншет (фиг. 1).

ИМП се монтира в сондажи, прокарани по определена схема, съобразена с конкретния случай (фиг. 2). Пространството между тръбите и сондажа се запълва със специален разтвор. След определено време през отворите на интервалите се нагнетява разтвор в режим на хидроразрив, който прониква в слабите места на земната основа като я уплътнява и подобрява физико-механичните и качества. Изгражда се една армирана земна основа.
Сондажите се прокарват със сонди от типа на “PIXI”; “ROTENBEGER” или други подобни. Разтвора е на база цимент. Той се приготвя в циклонни или турболентни бъркалки и се нагнетява с помпи от типа на „Hany”, “Craelius” или други.